dimarts, 23 de novembre de 2010

Delta del Llobregat. Ca l'Arana i Cal Tet

Tipologia: Zona humida

Aprofitant la desviació del riu Llobregat per l'ampliació del port de Barcelona és va construir aquesta zona humida.

Estany de Cal Tet
Accessos:

Amb vehicle privat

Sortint de Barcelona per la carretera de Castelldefels seguir les indicacions d'Espai natural del riu, a l'alçada del Prat del Llobregat. Un cop al Prat de Llobregat cal seguir les indicacions que porten a la platja. Passat el Cementiri, cal desviar-se a la primera rotonda i seguir les indicacions d’”Espais Naturals del Riu”.

Amb transport públic

El bus PR3 que té origen a l’estació de tren del Prat de Llobregat s’atura al
cementiri, que queda a poc més d’1 Km. de l’entrada dels espais naturals.

A peu o en bicicleta

Per la riba dreta del Riu Llobregat, pels camins rurals o per la carretera de
la platja del Prat, que té circulació segregada per a vianants i ciclistes.
Els calaixos de depuració

En aquesta zona hi ha tres itineraris.

Vermell: itinerari curt que arriba a l'estany de Cal Tet.
Groc: itinerari llarg que enllaça l'estany de cal Tet i la platja de ca l'Arana.
Carabiners: ( en reparació fins el gener 2011)Els espais més interessants d'aquesta zona són l'estany de Cal Tet i la platja de l'Arana.

Web d'informació del parc: www.deltallobregat.cat

Itineraris Delta Llobregat www.deltallobregat.cat/itineraris.htm

dissabte, 13 de novembre de 2010

Podiceps nigricollis

Català: Cabussó collnegre
Família: Podicipedidae
Ordre: Podicipediformes

Fotografia: wikimedia
Observacions:

 • Delta Llobregat - Cal Tet i ca l'Arana (13/11/2010) 
Estacionalitat
G
F
M
A
Mg
J
Jl
Ag
S
O
N
D

  Delta del Llobregat: Cal Tet i ca l'Arana (13/11/2010)

  1. Alcedo atthis (Blauet)
  2. Anas crecca (Xarxet)
  3. Anas platyrhynchos (Ànec collverd)
  4. Anser anser (Oca vulgar)
  5. Ardea cinerea (Bernat pescaire)
  6. Aythya ferina (Morell cap-roig) 
  7. Calidris alpina (Territ variant)
  8. Cettia cetti (Rossinyol bord)
  9. Chroicocephalus ridibundus (Gavina riallera)
  10. Circus aeruginosus (Arpella vulgar)
  11. Columba livia (Colom roquer)
  12. Egretta garzetta (Martinet blanc)
  13. Fulica atra (Fotja)
  14. Gallinago gallinago (Becadell)
  15. Gallinula chloropus (Polla d'aigua)
  16. Larus michahellis (Gavià argentat)
  17. Motacilla alba (Cuereta blanca)
  18. Myiopsitta monachus (Cotorreta de pit gris) 
  19. Phalacrocorax carbo (Corb marí gros)
  20. Pica pica (Garsa)
  21. Podiceps cristatus (Cabussó emplomallat)
  22. Podiceps nigricollis (Cabussó collnegre)
  23. Porphyrio porphyrio (Polla blava) 
  24. Sterna sandvicensis (Xatrac becllarg) 
  25. Tachybaptus ruficollis (Cabusset)
  26. Tringa ochropus (Xivita)
  27. Vanellus vanellus (Fredeluga)

   diumenge, 7 de novembre de 2010

   Delta del Llobregat (07/11/2010)

   • Anas clypeata (Ànec cullerot)
   • Anas crecca (Xarxet)
   • Anas penelope (Ànex xiulador)
   • Anas platyrhynchos (Ànec collverd)
   • Anas strepera (Ànec griset)
   • Anser anser (Oca vulgar) 2 exemplars
   • Ardea cinerea (Bernat pescaire)
   • Aythya ferina (Morell cap-roig)
   • Chroicocephalus ridibundus (Gavina riallera)
   • Columba palumbus (Tudó)
   • Egretta garzetta (Martinet blanc)
   • Erithacus rubecula (Pit-roig)
   • Fulica atra (Fotja)
   • Gallinula chloropus (Polla d'aigua)
   • Larus michahellis (Gavià argentat)
   • Motacilla alba (Cuereta blanca)
   • Parus major (Mallerenga carbonera)
   • Phalacrocorax carbo (Corb marí gros)
   • Pica pica (Garsa)
   • Platalea leucorodia (Becplaner) 4 exemplars
   • Podiceps cristatus (Cabussó emplomallat)
   • Sturnus vulgaris (Estornell)
   • Tachybaptus ruficollis (Cabusset)
   • Vanellus vanellus (Fredeluga)