dimecres, 18 de març de 2009

Aiguamolls Empordà (21/02/2009)

Observacions del 21/02/2009
 • Anas clypeata (Ànec cullerot)
 • Anas crecca (Xarxet)
 • Anas platyrhynchos (Ànec coll-verd)
 • Anas strepera (Ànec griset)
 • Anser anser (Oca vulgar)
 • Ardea cinerea (Bernat pescaire)
 • Anas penelope ( Ànex piulaire)
 • Aythyya fuligula ( Morrell de plomall)
 • Bubulcus ibis (Esplugabous)
 • Ciconia ciconia (Cigonya)
 • Circus aeruginosus (Arpella vulgar)
 • Egretta garzetta ( Martinet blanc)
 • Erithacus rubecola (Pit-roig)
 • Fulica atra (Fotja comuna)
 • Gallinago gallinago (Becadell comú)
 • Gallinula chloropus (Polla d'aigua)
 • Larus michahellis (Gavià argentat)
 • Motacilla alba (Cuereta blanca)
 • Passer domesticus (Pardal comú)
 • Phaisianus colchicus (Faisà)
 • Phalacrocorax carbo (Corb marí gros)
 • Phoenicopterus leucorodia ( Flamenc)
 • Pica pica (Garsa)
 • Tadorna tadorna (Ànec blanc)
 • Podiceps cristatus ( Cabussó emplomallat)
 • Saxicola torquata ( Bitxac comú)
 • Streptopelia decaocto (Tòrtora turca)
 • Sturnus vulgaris (Estornell vulgar)
 • Tachybaptus ruficollis (Cabusset)
 • Turdus merula (Merla)
 • Vanellus vanellus (Fredeluga)
Anotacions: Ja s'observen canvis amb l'altra estada. Dels centenars de fredelugues sols es veuen una dotzena pels caps i de la cinquantena d'oques sols veiem un parell.
L'altre cop vaig veure una daina aquest cop veig un ramat de més de vint. Totes les del parc?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada